Llums i ombres

Les llums i les ombres ens permeten veure i comprendre quines formes i volums hi ha al nostre entorn però també ens obre la possibilitat d’observar el que es genera i es pot produir amb els diferents tipus de llums: joc de llums, ombres, projeccions, reflexos i refraccions. Ens ofereix un camp immens i molt suggerent per a l’exploració creativa. Ens ajuda a créixer en la “sorpresa”, en la fascinació i curiositat tan pròpies de l’experiència artística.