Author Archives: imatge

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat...

read more

Consideracions prèvies

Abans de desenvolupar els aspectes organitzatius del treball a l’Atelier, ens sembla necessari fer alguns aclariments sobre els objectius que considerem bàsics i sobre algunes malinterpretacions habituals en l’educació artística. Malinterpretacions habituals L’Atelier i els aprenentatges tècnics o manuals Ensenyar tècniques plàstiques, reproduir obres o estils pictòrics amb els alumnes...

read more