Projecte artístic sobre l’Escultura en Educació Infantil.
Entenem el volum, ens expressem amb ell.