Què és Artencurs?

Artencurs és una plataforma educativa en continu desenvolupament, que es fonamenta en la convicció de la potencialitat de l’Art com a eina educativa i de canvi. Aposta pel valor de la creativitat i fomenta el pensament reflexiu i crític, tan demandat per la nostra societat, al costat d’un aprenentatge global. Artencurs es nodreix de la investigació constant, d’establir xarxes de col·laboracions. Tot això unit a l’autoavaluació i avaluació de la feina diària.

Què és?

És la plataforma que dóna suport al programa artístic dels centres educatius d’Institució familiar d’Educació. En ella, es teixeix una xarxa interescolar d’informacions, projectes, intervencions i documentacions, compartides amb tota la comunitat educativa.

És una eina educativa en contínua construcció, que està en curs, amb possibilitats de noves projeccions i d’una gran flexibilitat.

A qui va dirigit?

Va dirigit especialment a l’alumnat, amb l’objectiu de reconèixer i donar valor, apropar i donar visibilitat als processos de creació a través de l’art que es donen dins de l’escola.

Aiximateix està dirigit a educadors i pares, amb el propòsit de compartir tota aquella informació que ajudi a la pràctica educativa i establir un vincle comunicatiu amb les famílies.

Què fem?

El programa artístic educatiu actual es gesta a través de diferents projectes:

  • Projecte Atelier; programa que tracta de fomentar la creativitat a través de l’art en Educació Infantil.
  • Art & creativity Studio; programa artístic multidisciplinari focalitzat en el desenvolupament del pensament creatiu.
  • Projectes de formación: Jornades d’Art I Pedagogia, tallers a museos, assessorament a escoles, etc.

Qui som?

Som art-educadors interessats en els llenguatges artístics contemporanis i convençuts de la potencialitat que té l’art com a eina educativa i de canvi. Compartim un mateix concepte d’educació artística i una mateixa il·lusió per no anul·lar la curiositat innata dels nens ni la seva espontaneïtat .

Treballem en diverses escoles d’Institució Familiar d’Educació, actualment participem La Farga, La Vall i La Farga Infantil.

Bea Rey
MÉS INFORMACIÓ
Carmen Arrufat
Raquel Arévalo