L’important no és el que veiem, sinó el que no veiem

Proposta artística centrada en la provocació que les formes tenen sobre cadascun de nosaltres. Les formes suggereixen, conviden a imaginar i a interpretar. Aquesta proposta, en la qual tots treballen a partir d’un mateix element projectat, tracta de ressaltar la importància de considerar totes les perspectives des de les quals una mateixa cosa pot ser vista. No es busca saber si és una millor o pitjor que una altra, sinó de considerar-les com a possibilitats. És enriquidor com a grup aprendre a valorar les aportacions dels altres, saber-les compartir i, en aquest cas, decidir en grup d’entre totes les interpretacions quina d’elles desenvoluparan cooperativament