Estructures construcció

L’art estructural i l’art constructiu són manifestacions artístiques essencialment lligades a l’enginyeria. Aixecar volums on les formes que s’utilitzen són les que controlen les forces, la seva resistència, assolir l’equilibri, l’ordre, la proporció, una estètica, i tot això amb un objectiu, amb una funció i un sentit.