Sostenibilitat

Vetllar per la sostenibilitat del planeta ens concerneix a tots. La cura de l’entorn, afavorir l’economia circular i incorporar l’aprofitament dels recursos naturals, la reutilització i reciclatge són aspectes clau. L’art pot ser un vehicle d’expressió, difusió i denúncia per al desenvolupament sostenible. Es treballa no només des del missatge de l’obra sinó també des del seu format i l’ocupació dels materials i el seu impacte a nivell social i ambiental.