Metamorfosi objectual
Voltant nostre hi ha nombrosos objectes, objectes pertot arreu i per a tot, als quals habitualment no els prestem cap atenció, però que per contra, si tenen atracció per als nens, que tendeixen a tocar-los, a agafar-los, a manipular-los i en ser a les seves mans comencen a pertànyer a un nou imaginari.
Objectes com ara un penjador, una cremallera, un got de plàstic, una pedra, una cullereta, un pot, una pinça, un tros de tela, un sobre…objectes dels més comuns i vulgars, però que cadascun d’ells en funció de qui els observi i qui els triï per a treballar tindran connotacions personals i emocionals diferents.
Hi ha una primera elecció inconscient amb la qual elaborar una creació conscient. Se’ls planteja fer una transformació, una metamorfosi, d’un objecte a un altre totalment diferent.
La proposta ha seguit una estratègia reflexiva amb l’ús de les claus del pensament. Se’ls ha formulat una sèrie de preguntes que els ajuden a plantejar-se els passos del seu procés creatiu. Els ajuda al fet que aquesta primera intuïció innata, aquesta imaginació involuntària i espontània i aquesta suma de pensaments dispars, els puguin organitzar mentalment i els puguin presentar de manera conscient. El treball es completa amb la seva pròpia documentació, la revisió del procés seguit, la representació gràfica que deixa testimoniatge dels seus pensaments creatius i permet fer el seu pensament visible.