Fer fotos

Per a jugar a jocs

Cal deixar-ho carregant

Fer vídeos

Per a buscar coses, per a buscar informació

Veure episodis de sèries

Posar la música que vull

Recordar fotos

Per a comprar

Enviar missatges

Passar-te jocs

Descarregar jocs

Veure tele i vídeos

Llegir

Per a treballar

Gairebé mai té bateria

Aconseguir un joc nou

Guardar en carpetes

Portar-te’l a un lloc, per exemple si està a moltes hores, en lloc d’estar avorrint-te

Mirar coses que necessites, ho busques per internet i ja

Si no ens agraden alguns jocs, llavors els esborrem, hi ha unes escombraries que estrenys i ja està, esborrat

Per a usar-ho de viatge

Quan estic en el metge

Quan anava en l’avió

Enviar coses

Gravar

Veure partits de futbol

Veure les notícies

És obvi per a tots de quin mitjà estem parlant, per a ells també. Són les seves respostes a què és una tauleta? per a què serveix?

Aquest ha estat el primer pas per a endinsar-nos en el seu significat, què significa per a ells usar una tauleta, quines emocions intervenen i interfereixen.

L'embalatge de la tauleta ha estat el mitjà emprat per a representar aquest emocionario amb el qual es relacionen i amb el qual s'han identificat.