Invents

Objectes o artefactes als quals se’ls dóna forma i el contingut en un procés de transformació de materials. Generar productes nous a partir d’una idea, un material o un objecte estimula la creativitat, capacitat fonamental en la societat contemporània que ens ajuda a trobar solucions noves i a créixer en flexibilitat davant un entorn canviant.