Reconeixement i gratitud cap a una comunitat global d’educació artística

Durant els dos últims mesos hem viscut sota una situació d’incertesa, on l’aprenentatge a distància i el teletreball des de casa s’ha imposat per necessitat i obligatorietat, trastocant els nostres esquemes i dinàmiques clàssiques de funcionament.

Des d’una postura humil hem entès el valor de secundar-se dins d’una comunitat global d’educació artística i posar en relleu la importància de reinventar-nos i tractar d’entendre com exercir l’educació artística en la vida dels nens, famílies i comunitats durant i més enllà del Covid-19.

Aquesta nova situació ens ha portat un sense fi de cómos: com hem d’enfocar el nostre treball d’educador, com s’organitza l’aprenentatge a distància, com utilitzar les estratègies didàctiques, com podem interactuar, com podem arribar a tot l’alumnat,…podríem parlar d’una situació de vertigen davant el que ens ve. I l’àmbit artístic educatiu no és una excepció.
Però el que no es posa en dubte, per contra es posa en alça, és la importància de les Arts, la importància dels enfocaments interdisciplinaris STEAM i la seva transversalitat, la importància de les propostes creatives, la filosofia maker o el moviment tinkering, per la seva capacitat de fomentar el desenvolupament del pensament divergent, crític i potenciar la creativitat en l’alumnat.

Pel que, quedem-nos amb la part positiva! L’educació a distància, des de casa, ens ha situat al professorat, educadors, makers, artistes, investigadors, a tots davant una aula virtual oberta, on l’única contrasenya és vull continuar aprenent. Les xarxes socials ens han acostat, ens han posat en contacte, ens han permès visualitzar-nos i han obert moltes línies de comunicació, connexió, exploració i col·laboració. Comunicacions disteses, pròximes i pràctiques que signifiquen un suport, una inspiració. Petites aportacions, unes poques paraules que van sumant i construeixen grans idees que generen projectes. S’està construint una cartografia d’aportacions creatives en benefici del conjunt de la comunitat.

Una mostra d’aquestes relacions és el reconeixement que els nostres amics de Tinkering Studio del Museu Exploratorium de San Francisco fan cap a Artencurs en haver-los servit d’inspiració en la seva exploració a través del joc constructiu.

La inspiració i reconeixement és igualment nostre, és recíproc.

El diàleg, les connexions contínues obren la possibilitat per a compartir línies de treball, noves propostes, suggeriments en la cerca de recursos i de noves maneres de fer i de treballar. S’estan generant trobades a nivell mundial de tota mena d’organitzacions educatives formals i no formals, museus, companyies, laboratoris de recerca, etc, una gran comunitat creativa amb una xarxa d’intercanvis de comunicacions i informacions que, des del nostre punt de vista aporta fortalesa i confiança, una xutada d’optimisme. Per això, no volem deixar passar l’ocasió i mostrar el nostre sentiment de gratitud.

https://www.exploratorium.edu/tinkering/blogs/homemade-construction-sets