De l’escola al Museu!

El Museu Exploratorium de San Francisco acull la mostra de  treballs dels nostres alumnes.

Ens sentim agraïts de poder formar part d’una comunitat global compromesa que aposta per impulsar la comprensió, la creativitat i la innovació en el segle XXI.

La col·laboració entre la comunitat educativa cada vegada té més presència i valor. L’educació no té límits, ni tampoc coneix fronteres. La col·laboració educativa permet un marc molt ric d’intercanvi, d’interaccions formatives, on les diferents perspectives es complementen i es nodreixen les unes de les altres.

A vegades, el llançament d’una proposta aparentment senzilla, o un simple material, és el desencadenant d’un gran projecte global.

En el nostre cas, en un moment difícil com va ser el confinament, es van establir unes primeres relacions i intercanvis sobre propostes pràctiques entre el nostre equip de Artencurs i l’equip Tinkering Studio de San Francisco. Propostes sobre la llum i les ombres, l’assemblatge de peces o el potencial de materials que tots tenim per casa.

El Tinkering Studio es troba en el  Museu Exploratorium, el museu de la ciència, l’art i la percepció humana. El Tinkering Studio treballa amb el plantejament de “hands on learning” o el que seria l’aprenentatge a través de les mans, És un mètode d’aprenentatge pràctic i una manera de desenvolupar la comprensió del món. L’aprenentatge a través de les mans es basa en experiències directes amb fenòmens reals, coses que els alumnes poden veure i tocar. Són acostaments que abasten moltes àrees d’aprenentatge.

Un material comú i quotidià com és el tub de cartó ha estat el desencadenant d’un gran projecte col·laboratiu que recull experiències educatives molt diverses com a plantejament i acostament al material. Experiències realitzades amb els alumnes de diversos col·legis de Institució Familiar d’ Educació:  La Farga Infantil  des del Atelier i l’alumnat de primària de La Vall i La Farga.des del Studio.  

La documentació visual i reflexiva adquirida durant el desenvolupament del projecte ens ha permès poder exposar molts dels processos, elaboracions i creacions en un entorn educatiu excepcional com és el Museu Exploratorium.

L’exposició sota el nom “The Art of Tinkering” que estarà oberta durant tot l’estiu fins al 5 de setembre permetrà submergir-se a molta gent en el plaer de poder joguinejar amb obres d’art, artefactes, exposicions i experiències per a totes les edats.

Part de la nostra aportació queda recollida en aquest  vídeo que s’està projectant en el Museu Exploratorium. La mostra és una invitació a interactuar i a encuriosir dels visitants mitjançant gabinets que alberguen les diferents propostes.

.