Moviment

El tema del moviment és crucial per entendre i reflexionar sobre el món en què vivim. No hi ha natura sense moviment. No podem ignorar que tot es mou, bé sigui de forma natural o mecànica. Des de l’art, i gràcies a l’ús d’una gran diversitat de materials, es poden fomentar, representar i expressar noves formes d’acostament a el moviment.