Joc simbòlic

El joc simbòlic és un tipus de joc o activitat lúdica en què els nens poden exercir altres rols imitant situacions que s’observen en la vida real, cosa que els permet entendre i assimilar millor el seu entorn. Per fer-ho imaginen, creen representacions mentals, fan ús del llenguatge verbal i no verbal, i socialitzen, fomentant al seu torn el desenvolupament emocional i motor.