El racó dels animals és un espai de treball molt ric per l’amplitud d’aprenentatges que provoca. L’elaboració dels seus hàbitats fa que s’hagin de qüestionar sobre les seves característiques i necessitats, sobre com interactuen i els canvis que es produeixen en ells entre altres aspectes. Al seu torn, es fomenta el joc simbòlic i la invenció d’històries de manera natural.
La prèvia classificació dels animals en grups, animals marins, del desert, polars, del bosc, de la granja, etc, convida a la recreació dels diferents hàbitats o llocs on poden viure els éssers vius segons les seves característiques particulars. Cada hàbitat proveeix de les condicions necessàries per a viure, com ara abric, temperatura adequada, tipus de vegetació i menjar.