Circuits

El joc amb circuits inclou processos lligats al moviment en què es treballen de forma lúdica factors com el desplaçament, la velocitat, la força, la inclinació, la gravetat, la fricció, etc. Elements propis de la física que susciten un gran interès, que s’interioritzen de manera pràctica i que, sobretot, proporcionen una forta motivació per perseverar en l’esforç i assolir els propis reptes.