Consideracions prèvies

Abans de desenvolupar els aspectes organitzatius del treball a l'Atelier, [...]