Per a treballar sobre la identitat es pot abordar des de moltes perspectives; l’enfocament físic de la persona, els gustos, els seus interessos, amb què s’identifiquen …a partir d’aquí, cal triar uns bons materials versàtils i adequats a la seva edat i donar-los aquest temps que necessiten per a recrear-se.