Una proposta tinkering molt interessant és la d’explorar com aconseguir crear escultures que mantinguin l’equilibri. Entren en joc molts factors. D’una banda, els propis segons el tipus de material o materials que s’utilitzin; formes, pesos, dimensions, rigidesa o flexibilitat, etc, i d’altra banda, els factors externs al propi material; superfície sobre la qual es construeix, eixos, posicions, com es col·loquen les peces, nombre de peces, etc. Un sense fi de possibilitat per a explorar de manera lúdica aspectes fonamentals de la ciència de la Física.