IX Jornada diàlegs educatius Universitat de Manresa

TRES PARAULES CLAU QUE DEFINEIXIN EL TALLER
Metàfora
Pensament artístic Replantejament educatiu
NIVELL/ETAPA EDUCATIVA
Infantil i Primària
BREU DESCRIPCIÓ DEL TALLER
A partir d’una sèrie de materials diversos i quotidians (una bombeta, cullera, botons, clau, etc) i d’uns conceptes previs, es convida els participants a elaborar artefactes poètics que simbolitzin el concepte triat. La finalitat d’aquest taller és desenvolupar el pensament artístic i conèixer recursos pràctics per fomentar el pensament creatiu i destreses dels nens i nenes d’infantil i primària.
PER SABER-NE MÉS (bibliografia, web de contacte, …)
Will Gompertz (2015) Piensa como un artista. Barcelona: Taurus.
ABAD MOLINA, Javier (2011). “Experiencia estética y arte de participación: juego, símbolo y celebración”. Recuperat a: http://www.oei.es/historico/artistica/experiencia_estetica_artistica.pdf
FONTAL MERILLAS, Olaia i Sofía Martín Cepeda, Silvia García Ceballos (2015) Educación de las artes visuales y plásticas en educación primaria Colección: Didáctica y Desarroll. Madrid: Paraninfo.