Tres paraules clau que defineixen el taller

Llenguatges artístics, creativitat, pensament artístic.

 

Nivell / etapa educativa

Infantil i primària.

 

Breu descripció del taller

A partir d’un material poc estructurat s’utilitzaran diversos llenguatges artístics i materials per a treballar la identitat personal i social. El taller oferirà recursos plàstics i orientacions per a ajudar a vehicular el pensament artístic.  

 

Per saber-ne més (bibliografia, web de contacte, …)

ABAD, Javier Arte comunitario en la escuela infantil

http://www.vitoria-gasteiz.org/http/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/20/18/42018.pdf