El joc com a pràctica educativa, pràctica que embolica components essencials per al desenvolupament integral del nen com ara autonomia, convivència en valors, emocions, resilencia, sociabilitat i creativitat entre altres.

Es planteja el joc de connectar línies a partir de “cartes” en positiu i negatiu creades per ells mateixos. La connexió de línies i la progressiva construcció i transformació de la imatge funciona com a element suggeridor per a crear el seu propi univers imaginat. La idea no és nova en si, tots en algun moment hem jugat a imaginar amb les formes que els núvols ens ofereixen, la qual cosa sí que s’incorpora com a novetat és obrir els límits del paper per a crear, fabricar el seu propi material de joc, així com, la pròpia gestió del joc i dur-lo a terme en un espai diferent del de l’habitual de l’aula.