+Projectes

Aquest apartat recull una gran diversitat de projectes desenvolupats en els diferents col·legis d’Institució Familiar, tots amb un eix comú: l’art. L’art en qualsevol de les seves disciplines, treballat amb diferents edats i en diferents contextos, amb la intenció d’obrir mires cap a les múltiples possibilitats que ofereix el treball artístic dins de l’educació.