Studio

Studio és nom del taller d’art de la nostra escola. És un espai polivalent on les alumnes treballen setmanalment i on elles porten a terme els seus projectes amb ajuda d’una atelierista.

Aquest espai està dividit en vuit àrees on s’aborda l’art i la creativitat de diferents maneres : pintura i color, storytelling , disseny , construcció, etc.


Les alumnes treballen en grups cooperatius a través de diferents llenguatges artístics, donant prioritat a una pedagogia de “Thinking by doing”.

Totes les propostes estan ideades per despertar la curiositat i donar oportunitat a cada alumna de moure’s, descobrint que té una manera única de veure les coses i una manera pròpia de comunicar-les.

RELACIONS

Relacions Les alumnes de 1r. d’ ESO han aprofundit en el món de les relacions familiars, les que es donen dins...

M'han sorprès les coses que son art però no semblen art. Reflexió final curs 2016

— Berta Navarro,10 anys

Engineering station

The Marble machine is the main attraction of the Engineering station. The Marble Machine is a creative ball-run contraption made from...

Emoarium II

Emoarium II Hi ha objectes que ronden per tota la casa sense que sapiguem exactament com hi han arribat: una goma...

Art & environment doc.

Rethinking our interactions with the environment Through this exhibition, using artisitic language, we want to attract the attention of old and...

Es preciso un diálogo continuo entre un taller de calidad y una pedagogía que sea sensible a los lenguajes poéticos con el fin de construir espacios innovadores de gran interés para a educación y el aprendizaje.

— Vea Vecchi

El conocimiento no llega si el deseo no lo convoca

— Deleuze y Guattari