Studio

Studio és nom del taller d’art de la nostra escola. És un espai polivalent on les alumnes treballen setmanalment i on elles porten a terme els seus projectes amb ajuda d’una atelierista.

Aquest espai està dividit en vuit àrees on s’aborda l’art i la creativitat de diferents maneres : pintura i color, storytelling , disseny , construcció, etc.


Les alumnes treballen en grups cooperatius a través de diferents llenguatges artístics, donant prioritat a una pedagogia de “Thinking by doing”.

Totes les propostes estan ideades per despertar la curiositat i donar oportunitat a cada alumna de moure’s, descobrint que té una manera única de veure les coses i una manera pròpia de comunicar-les.

[blog posts_per_page=”100″ template=”grid-staggered” columns=”2″ post_excerpts=”true” excerpt_length=”21″ image_width=”530″ image_height=”700″ category_name=”studio”]