ATELIER

L’Atelier és un espai artístic de coneixement del món, d’autoconeixement, d’expressivitat, de formació de la sensibilitat estètica, d’acostament al món de l’art. És un taller artístic on desenvolupar la creativitat, la creativitat com a estratègia de pensament focalitzada en la resolució de problemes.

La llave

Un objeto tan común como una llave, sea de un tamaño u otro, sea antigua o nueva, es un objeto fácilmente...

Es preciso un diálogo continuo entre un taller de calidad y una pedagogía que sea sensible a los lenguajes poéticos con el fin de construir espacios innovadores de gran interés para a educación y el aprendizaje.

— Vea Vecchi

Conocer qué provoca esa emoción, qué nos hace sentir, es clave para saber qué debemos hacer.

Consideracions prèvies

Abans de desenvolupar els aspectes organitzatius del treball a l’Atelier, ens sembla necessari fer alguns aclariments sobre els objectius que considerem...