ART&EDU

Amb aquest projecte ens agradaria facilitar la connexió entre l’àmbit escolar, l’àmbit social, l’àmbit artístic i l’àmbit museístic, esborrant així els límits propis entre art/escola, entre professional/aprenent, entre escola/localitat. Aquesta borrositat dels límits i fronteres a favor d’un gir educatiu que fomenti l’apropament bidireccional entre l’art i l’escola.

RELACIONS

Relacions Les alumnes de 1r. d’ ESO han aprofundit en el món de les relacions familiars, les que es donen dins...