Aixecant ciutats!

Durant aquest curs, hem treballat molt l’Art a l’aire lliure. Per això, hem comptat amb un tercer educador, els espais exteriors de la nostra escola.

En ells, intervenen els seus entorns, les diferents superfícies sobre les quals treballar, els materials a utilitzar i la incidència de la llum solar.

Aixecant ciutats! es tracta d’una proposta artística del Atelier, dins del projecte que venim desenvolupant sobre la ciutat i vinculada a descobrir on vivim.

En concret, s’ha desenvolupat en els areneros dels patis de l’escola. Com treball previ  van haver d’analitzar quines necessitats tenien per a poder treballar allí. Es van fer  llistes d’utensilis i van pensar i van analitzar quins elements arquitectònics existeixen i quins edificis importants necessitaven crear per a representar una ciutat.

Com a referent artístic ens basem en l’obra de l’artista Calvin Seibert, la qual, va obrir  davant els seus ulls un camp creatiu nou a explorar. Entre altres coses, la seva obra va permetre trencar amb l’estereotip de casa, mostrant les seves línies arquitectòniques avantguardistes.

El seu primer contacte amb el mitjà sorra va ser una acte experimentació, de com poder modelar i construir amb sorra. 

Després d’aquesta primera sessió i després d’una valoració sobre el que s’havia aconseguit es van organitzar les sessions següents. En elles, se’ls van plantejar  consideracions més tècniques, pròpies del camp de l’escultura que els ajudessin a treballar en volum. Consideracions com ara la humitat de la sorra, entendre el concepte d’embalum i buit, construir per addició o sostracció, etc. 

Ha estat un procés de treball molt ric, durant el qual, ells han anat triant de què s’anaven a encarregar, tant a nivell individual com grupal, amb l’objectiu comú d’aixecar una ciutat.