La col·laboració entre artistes, makers, tinkers i educadors enriqueixen els processos creatius i educatius

Reconeixement i gratitud cap a una comunitat global d'educació artística [...]