Projecte La Línia

Quin significat té la línia?
La línia ha estat la temàtica triada per a aquest projecte anual dut a terme des del Atelier utilitzant llenguatges artístics.
La línia és un element que ens envolta, mirem on mirem hi ha línies. Les línies són part de la base de l’entorn en el qual vivim. Les línies estan en la naturalesa, en l’arquitectura, en l’escriptura, en els objectes,… és més, gairebé és difícil pensar en alguna cosa en el qual no puguem reconèixer a l’element línia. Davant aquesta evidència es planteja la següent pregunta als alumnes coneixeu una cosa en la qual no hi hagi línies? Aquesta reflexió els porta a pensar en conceptes abstractes com ara el vent, l’aigua, la velocitat o la calor i imaginen com es representaria en un dibuix a partir de l’ús de les línies. Un exemple dels aportats, entre molts altres, és aquest en el qual ens parlen no sols de com es representa sinó amb què el relacionen, “ l’aigua fa línies. Quan cau la pluja és una línia. De l’aixeta cau aigua ( Iñaki, 4 anys ). L’aigua de l’aixeta és ràpida, la pluja lenta ( Joana, 4 anys ) ”. Són moltes les aportacions que es posen en comú, que obren camins i estableixen connexions en les quals reconèixer la línia en les seves múltiples formes i semàntiques. Això ens porta a poder dir que la línia és un element global d’aprenentatge.
La línia és un contingut que es treballa amb ell i sobre ell des d’Infantil. No per ser un element simple i comú deixa de ser un concepte complex i interessant per a ser descobert. Descobrir el sentit del seu aprenentatge, per a què s’utilitza així com les interpretacions que d’ella es poden obtenir, convida a pensar sobre el propi coneixement.
L’objectiu del projecte és per tant buscar respostes a la pregunta quin significat té la línia ? És a través de plantejaments molt diversos, en diferents situacions d’aprenentatge i amb materials variats com se’ls anima a indagar, a reflexionar a partir de l’experimentació i a qüestionar-se possibilitats en funció dels processos que duen a terme.