Tag: educació artística

Consideracions prèvies

Abans de desenvolupar els aspectes organitzatius del treball a l’Atelier, ens sembla necessari fer alguns aclariments sobre els objectius que considerem bàsics i sobre algunes malinterpretacions habituals en l’educació artística. Malinterpretacions habituals L’Atelier i els aprenentatges tècnics o manuals Ensenyar tècniques plàstiques, reproduir obres o estils pictòrics amb els alumnes...

read more