Petjades

Una observació i una escolta atenta com a forma d’acostar-nos al nen en el seu dia a dia, seguint les seves petjades i rastres, com a forma de documentar el procés creatiu dels seus aprenentatges.

 

“La documentació de les empremtes (a través de notes, diapositives, vídeos, etc.) que no només donen testimoni de les rutes d’aprenentatge dels infants i dels processos, sinó també els fan possibles, perquè són visibles.”

Carlina Rinaldi, p.83, Making learning visible.

 

“Si per alguna cosa crida l’atenció Reggio Emilia és per la qualitat de cabal documental. I no es tracta només d’una obsessió formal. La documentació és una manera ètica, estètica i política de pensar l’educació i, sobretot, de reflexionar sobre les extraordinàries capacitats dels nens i nenes per evitar que passin desapercebudes en la nostra cultura. ”

Alfredo Hoyuelos. (2007). Aula d’Infantil. [Versió electrònica]. Revista d’Aula Infantil 39

Sorry, no blog posts were found.

We did not find any posts. Try searching for the content or check in another area of the site. Thank you.