Art i Educació

Amb aquest projecte ens agradaria facilitar la connexió entre l’àmbit escolar, l’àmbit social, l’àmbit artístic i l’àmbit museístic, esborrant així els límits propis entre art/escola, entre professional/aprenent, entre escola/localitat. Aquesta borrositat dels límits i fronteres a favor d’un gir educatiu que fomenti l’apropament bidireccional entre l’art i l’escola.

Què és?

Qué és Emocionar-te? És el nou projecte educatiu-artístic en què ens hem embarcat aquest curs 2015-16. Com el seu nom indica, la temàtica gira al voltant de les emocions, d’aquesta manera l’eix de tot el projecte. Aquest projecte té la clara intenció de remoure les emocions a tots els que vulguin participar del mateix des d’una vessant artística. L’estructura de tot el procés es pot concretar en aquesta idea: davant meu, davant teu i amb tu. Volem emocionar-te, començant pel nen, convidant-lo a descobrir, reconèixer i projectar emocions a través de l’art i arribar a tots, pares, educadors i tota la comunitat.

És una aposta en sintonia amb el nou gir educatiu on el concepte d’art educador cobra força. És un projecte que transgredeix les fronteres de l’escola, estableix la col·laboració entre sala d’art-escola, atorga valor cultural a les seves peces i el projecte arriba a l’envergadura de formar part de la realitat de la ciutat, deixant de ser un treball més de l’escola, per concloure en una exposició dins del circuit d’art de la nostra ciutat. L’exposició tindrà lloc al Centre d’Art Contemporani Maristany de Sant Cugat del Vallès. Es tracta d’una exposició inter-escolar i inter-generacional, ja que inclou alguna obra sobre el tema de les artistes educadores.

La manera de provocar aquesta intenció és començar per generar una comprensió en els nens del que són les emocions, el que les susciten, de quina manera es presenten i a partir d’aquí buscar els diferents mitjans i formes que els porti cap a una creació artística.

Totes les produccions artístiques giraran al voltant de l’eix de les emocions des de diferents propostes que promoguin el replanteig, el pensament, la relació, la transformació fins arribar a la creació. El projecte es va a anar enriquint i es complementarà gradualment, proposta a proposta, el que donarà forma i essència al projecte. Tota la documentació es podrà anar veient al site.

Des d’un principi, la dinàmica de treball té tres enfocaments en paral·lel necessaris per a la comprensió del que l’execució d’una obra artística requereix: un enfocament conceptual, un enfocament sobre els materials plàstics i l’enfocament pràctic. Aquests previs són les bases per a una producció artística en la qual prevalgui la qualitat i l’autenticitat del procés, davant d’una execució pautada, dirigida, en la qual es busqui el que quedi bonic i aparent. Així, l’estètica artística que es pretén aconseguir és l’adquirida després d’un acurat procés i no la d’una manualitat dirigida. Les propostes artístiques, i per tant la seva estètica, s’emmarquen dins de la gran varietat de línies artístiques que conforma l’art contemporani; instal·lació, art conceptual, figuració, constructivisme, fotografia…

Emocionar-te

Emocionar-te és un projecte educatiu-artístic interescolar (La Vall, La Farga CI, La Farga Infantil) que aborda la temàtica de les emocions amb llenguatges i plantejaments propis de l’art contemporani entenent l’art com un vehicle privilegiat per apropar-nos i dialogar amb els propis interessos i amb els reptes de la nostra societat. El projecte concluirà amb una exposició conjunta de les tres escoles al Centre d’art Maristany de Sant Cugat.

Exposició Emocionar-te
5 de maig al 5 de juny 2016