Documentar com a instrument d’aprenentatge

“La documentació de les petjades (a través de notes, diapositives, vídeos, etc) que no sols donen testimoniatge de les rutes d’aprenentatge dels nens i dels processos, sinó també els fan possibles, perquè són visibles.” Carlina Rinaldi, p.83,Making learning visible.

“Si per alguna cosa crida l’atenció Reggio Emilia és per la qualitat de cabal documental. I no es tracta només d’una obsessió formal. la documentació és una manera ètica, estètica i política de pensar l’educació i, sobretot, de reflexionar sobre les extraordinàries capacitats dels nens i nenes per a evitar que passin desapercebudes en la nostra cultura.” Alfredo Hoyuelos. (2007). Aula d’Infantil. [versió electrònica]. Revista d’Aula Infantil 39 

          

Petjades d’una escolta visible. Una observació i una escolta atenta com a manera d’acostar-nos al nen en el seu dia a dia, seguint les seves petjades i rastres, com a manera de documentar el procés creatiu dels seus aprenentatges.

Us volem fer partícips de la documentació que dia a dia des del atelier estem duent a terme a partir dels diferents treballs artístics que es generen en els espais dissenyats perquè els diferents llenguatges que el nen utilitza per a comunicar-se s’emprin, conflueixin, s’integrin i es interelacionen complementant-se els uns als altres.

La documentació ens ajuda a entendre els processos d’aprenentatge en els quals els nostres alumnes es veuen immersos i aprendre a valorar els diferents llenguatges que empren (els salts, els somriures, la parla, els colors, els silencis, el construït, el dibuix, la superposició, el tapat, els traços, el transformar, l’estirar, canviar, tirar…). 

Loris Malaguzzi, fundador de la metodologia de Reggio Emilia, ens explica amb la seva teoria dels cent llenguatges del nen que els 100 llenguatges ens reprodueixen diferents maneres i maneres de pensar, d’expressar i comunicar el pensament. Els nens tenen 100 maneres d’expressar-nos com veuen ells el món i no hem de quedar-nos només amb el que ens expressen amb la paraula. 

Cal afavorir i aprendre a reconèixer-los perquè, a més de donar valor a allò que el nen fa i expressa, és un mitjà molt enriquidor per al docent com a eina autoevaluativa, de com es propicien les situacions d’aprenentatge i de guia d’aquestes.

La documentació suposa una recollida de dades concretes: informacions sobre el treball i el seu procés, preguntes, observacions i opinions bé a través de fotos, vídeos, recollida de les seves paraules textuals i explicacions. 

Valent-nos de la literatura existent en aquest camp hem denominat al conjunt i a cada treball de documentació amb el terme de petjades d’una escolta visible, denominació una miqueta poètica que compleix amb un objectiu més pràctic com és l’anàlisi d’aquestes dades concretes amb la finalitat de fomentar la millora en l’aprenentatge. El fet de documentar provoca una anàlisi tanta per als propis alumnes, en poder recapitular allò que han fet i fins i tot els porta en alguns casos a replantejar-li-ho, com als docents com a mitjà d’autoavaluació propiciant amb això la presa de decisions que ajudin a millorar els aprenentatges actuals i futurs.